درباره استادیار

استارت نو پلاس - پلتفرم آموزش آنلاین ویدیویی

استارت نو پلاس بستری است برای افزایش یادگیری مهارت های کاربردی و مهارت های لازم جهت سریع ورود به بازار کار. اميدوار است نقش بزرگي در رشد سطح دانش تخصصي و افزايش نرخ اشتغال در جامعه ايفا کند.